Instrukcja PDF
 
PDF Manual
 
Get BPI
 
User manual_old
(07.07.2014)
2929
 

PL: Podczas pobierania i instalacji / rejestracji programu należy wyłączyć oprogramowanie antywirusowe.
Filmy instruktarzowe do programu BPI są dostępne na kanale YouTube

W przypadku problemów z uruchomieniem lub działaniem makra proszę przesłać raport błędów przy użyciu programu CorelConTest.exe wchodzącego w skład nowej wersji makra. Program zostanie uruchomiony automatycznie po wykryciu błędu.

Nowa wersja trial wymaga aktywnego połączenia z internetem! Wersje pełne nie wymagają połączenia z internetem..


EN: During the download and installation / registration, you need to turn off antivirus software.

If you have a problem with running or using BPI then please send error report using CorelConTest.exe (included in new version of BPI). This application will run automaticly when error will be found.

New trial version need active internet connection to work! Full versions works offline.


Film instruktażowy (PL) - oficjalny:


Short Video Tutorial (EN) - unofficial:

3D SYSTEM
ul. Paluch 24
04-147 Warszawa
NIP: 812-119-42-66;
Tel. +48 22 652 60 11, +48 22 652 60 12, +48 22 122 80 12

reklama@3dsystem.pl